Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sitemiz ve stoklarımız yenilenmektedir.
Giriş Yap Kayıt Ol
Kayıt Ol Sepetim

Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi OYUNOBI.COM SİTESİNE ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ’Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE MADDELERİ KABUL EDEREK ONAYLADIĞINIZI BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

 • Taraflar

  İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden oluşan işbu OYUNOBI Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), OYUNOBI ile siteye üye olan kullanıcı bu sözleşmeyi onaylar ve kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, Site’ ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünüyle anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • Tanımlar

  Kullanıcı: Siteye üye olan ve sitede sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişidir. Site: www.oyunobi.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlardan oluşan web sitesi OYUNOBI hizmetleri tarafından, site içerisinde ortaya koyulan ürünlerin tamamı.

 • Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

  Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, site içerisinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak OYUNOBI tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak OYUNOBI tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

  Üyelik, sitenin ilgili bölümünden, kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından siteye üye olmak için gerekli bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve OYUNOBI tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 • Hak ve Yükümlülükler
  • Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri

   a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

   b) Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, OYUNOBİ’nin kendisine ait gizli/ticari/özel bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple OYUNOBİ’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

   c) Kullanıcıların OYUNOBI tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı adı, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kullanıcı sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden OYUNOBİ’nin, doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

   d) Kullanıcılar, site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyaz ve taahhüt ederler. Oyunobi, kullanıcılar tarafından Oyunobi’ye iletilen veya site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış ya da hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

   e) Kullanıcılar, Oyunobi’nin yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

   f)Oyunobi’nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla site üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcıların, site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı, Oyunobi ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Oyunobi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. OYUNOBİ, Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri, faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aksine hareket edenler hakkında OYUNOBI, her türlü dava, şikayet ve rücu haklarını saklı tutar.

  • OYUNOBİ.COM’un Hak ve Yükümlülükleri

   a) OYUNOBİ, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Oyunobi, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

   b) Sitedeki ürünlerin fiyatlarındaki tipografik hatalardan Oyunobi sorumlu değildir.

   c) OYUNOBİ üzerindeki tüm ürün fiyatları, anlık olarak fiyat değişikliğine uğrayabilir. Kullanıcı bu durumda; ilk gördüğü fiyattan değil, ödeme yaptığı ve satın alma aşamasına geçtiği anki fiyatlardan işlem yapacaktır. İşbu sözleşme ile kullanıcı, ani fiyat değişiklikleri olabileceğini kabul etmiş sayılır.

   d) Oyunobi Site üzerinden, başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ’link’ verebilir. Bu linkler, kullanıcılara sadece referans kolaylığı nedeniyle Oyunobi tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Oyunobi’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

   e) OYUNOBİ olarak www.oyunobi.com sitesinde virüs, trojan. Ad aware (reklam barındırma prog.) barındırmıyoruz.

   f) OYUNOBİ, sitede yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

   g) OYUNOBİ, sitede sağlanan hizmetler kapsamında kullanıcılar ve üreticiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

   h) Kullanıcılar ve Oyunobi hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

 • Ödemeler, Ödeme Talepleri ve İadeler
  • OYUNOBİ Üzerinden Yapılan Ödemeler

   a) Kullanıcılar ödemelerden sonra Banka Dekontları, ATM (Otomatik Transfer Makinesi) fişleri gibi belgeleri saklamakla yükümlüdür. Gerekli görülmesi halinde sizden talep edilecektir. İbraz edilememesi gibi durumlarda OYUNOBİ yapılan ödemelerle ilgili sorumlu değildir.

   b) Ödemelerde yazacağınız açıklamalar sayesinde ödemeleriniz hesaplarınıza işlenecektir. Ancak açıklamaların eksik/yanlış girilmesi ya da hatalı adrese gönderilmesi sonucunda oluşacak zararlarda Oyunobi sorumlu değildir.

   c) 3 Takvim günü içerisinde ödemelerin hesaba girilmesi ve bize bildirimde bulunulması gerekmektedir. 3 Takvim gününden sonra teyit edilmeyen, bize bildirimi yapılmayan ödemelerden Oyunobi sorumlu tutulamaz.

   d) Sitemize yapmış olduğunuz yüksek tutarlı ödemeleriniz veya nakit talep işlemlerinizde Oyunobi sizden (Nüfus cüzdanı, Ehliyet, Pasaport ve dekont) bilgilerinizi paylaşmanızı isteyebilir.

   e) ******* sanal pos sistemleridir. Bu ödeme kanalları ile yapacağınız ödemelerinizde, ödeme kanalları sizden ek bilgi ve evrak talep edebilir. Ödeme kanalı ile yaptığınız görüşmeler, gönderdiğiniz evraklardan Oyunobi sorumlu tutulmayacaktır. Ödeme hizmetleri sağlayıcılarının ve bankaların kesintileri size aittir. Ödeme yaparken bu kesintilere göre ödeme yapar ve onaylarsınız.

  • Ödeme Talepleri

   a) Oyunobi üzerinden sadece SATIŞ(skin, key, gb satışları gibi) kazançlarınızı çekebilirsiniz. Yüklediğiniz bakiyeler, bonuslar, hediye kartları kazanç olarak sayılmayacaktır. Yüklediğiniz bakiyeleri, sadece site içerisindeki alışverişlerinizde kullanabilirsiniz.

   b) Kullanıcı satış kazançlarını çekmek istediğinde, verdiği hesap numarasının doğruluğunu kontrol etmekle yükümlüdür. Gönderici (Oyunobi) hesap numarası ve isim uyuşmazlıklarını teyit etmeksizin gönderim yapacaktır. Bu tür hatalardan Oyunobi sorumlu değildir.

   c) Kullanıcılar yalnızca kendi şahsi banka hesaplarına ödeme isteyebilirler. Başkasına ait bir hesap numarasına para talep edemezler.

   d) İninal kartlara ödeme taleplerinde İninal'in günlük ve aylık kart limiti sadece kart sahibinin sorumluluğundadır. Limitinizi kontrol etmeden çektiğiniz paralardan Oyunobi sorumlu olmayacaktır.

   e) Sitemize yapmış olduğunuz yüksek tutarlı ödemeleriniz veya nakit talep işlemlerinizde Oyunobi sizden (Nüfus cüzdanı, Ehliyet, Pasaport) bilgilerinizi paylaşmanızı isteyebilir.

  • Ödeme İadeleri

   a) Oyunobi sadece SATIŞ kazançlarınızı çekebilirsiniz. Satın aldığınız bir ürün satıcı tarafından teslim edilmediği takdirde, iade talebinde bulunabilirsiniz. İadeler, sadece ödeme yaptığınız ödeme kanalı ve aynı ödeme yöntemi üzerinden size gelir.

   b) Ödeme kanallarının ve bankaların iade süreleri Oyunobi sorumluluğunda değildir. Ödemelerinin iade süreci 3-12 iş günü içerisinde yapılmaktadır. İade sürecinde ödeme kuruluşu ve bankanız kaynaklı gecikmelerden Oyunobi sorumlu değildir.

   c) Yüklenen bakiyeler sadece alışveriş içindir; çekilemez.

   d) Faturalı ya da Faturasız hatlar üzerinden yapılan mobil ödemeler iade edilemez. Mobil ödeme ile yapılan yüklemeler sadece alışverişlerde kullanılabilir.

 • Ürünler, Hizmetler ve Ürün İadeleri
  • Knight Online-Rise Online-Metin 2

   a) Gold Bar siparişlerinizde, oyun içerisinden kimse ile konuşulmaması gerektiği, Oyunobi sitesinde belirtilmektedir. Oyun içerisindeki dolandırıcıların, benzer karakter isimleri(nick) kullanarak, sizi kandırmasından ve zarara uğratmasından Oyunobi değil, sadece kullanıcı sorumludur.

   b) Oyun içerisindeki dolandırıcılar, nick'lerimize benzer nickler ile teslimatı bitmiş oyun paraları geri isteyebilmektedir. Promosyon, indirim, görüntü almak gibi nedenlerle gelen dolandırıcı mesajlarına kanıp oyun paralarını geri verdiğinizde, Oyunobi zararınızı karşılamayacaktır.

   c) Knight Online-Rise Online-Metin 2 item ve karakter(char) satışlarında teslimat süresini satıcı belirlemektedir. Süre sonunda iptal kararı ya da 24 saate kadar bekleme kararı alıcıya aittir.

   d) Alıcı, oyun içi hizmeti satın aldığı andan itibaren tüm sorumluluğu tek başına üstlenir. Ban, hack, roll back gibi herhangi bir durumdan Oyunobi sorumlu tutulamaz.

   e) Satıcı, eklediği bir ilanı güncel tutacağını ve güncel olmayan ilanlarını sileceğini aksi taktirde ilanının Oyunobi tarafından silinebileceğini kabul eder.

   f) Satıcı; eklediği item ilanının başlığı, görseli, yorumları ve açıklama bölümlerinden sınırsız sorumludur. Doğru ürünü teslim etmediğinde alıcının iade hakkı saklıdır.

   g) Satıcı; eklediği ring ilanının başlığı, görseli, yorumları ve açıklama bölümlerinden sınırsız sorumludur. İlandaki bilgilerin uyuşmaması durumunda satıcı, alıcı kabul ederse zararını karşılayacak veya ringi iade alacaktır. Ring kırıldı ise, satıcı ring masrafını yeniden karşılayacaktır. Tüm bu işlemler, herhangi bir suistimali önlemek adına Oyunobi gözetiminde yapılacaktır.

   h) Alıcı, teslimat süresi devam ederken siparişini iptal edemez. Süre sonunda satıcı teslimat için gelmedi ise iptal edilebilir.

   g) Satıcı teslimat süresinde ringi teslim ettiğinde, alıcı ring hatalı değilse iade edemez. Karakterin nickinin alıcı tarafından ASLA İADE NEDENİ DEĞİLDİR. Alıcı ringi teslim aldığında nicki beğenmez ise, NCS alarak karakter ismini kendisi değiştirebilir.

   h) Oyunobi ilanları sebep göstermeksizin silebilir/pasife alabilir.

  • Ürün İadeleri

   a) Teslim alınmış Epin, ID, GB, Item, Karakter gibi sitede aracılığı yapılan diğer ürünlerin iadesi bulunmamaktadır.

   b) Satın aldığınız bir kod ile ilgili sorun yaşadığınızda, ekran görüntüsü ve oyuncu nickinizi(id) iletmeniz gerekecektir. Bu şekilde tedarikçi firma üzerinden destek talebi iletilecek, yanıt gelince tarafınıza bilgi verilecektir. Bu süre 72 saate kadar sürmektedir.

   c) Satın aldığınız bir E pini bekletmeden kullanmalısınız. Süreli E pinler, oyunun artık geçerli olmaması veya oyun içerisindeki paket değişiklikleri nedeniyle kodun geçersiz olması gibi durumlardan Oyunobi asla sorumlu olmayacaktır.

   e) Oyun parası teslimatları aksi belirtilmedikçe 1 saattir.

 • Gizlilik Politikası
  • Bilgilerinizi Nasıl Kullanıyoruz?

   a) Mali kontroller ve kimlik kontrolleri, sahtekârlığı önleme amaçlı kontroller, kara para aklaması ve kredi kontrolleri için.

   b) Sorulara yanıt vermek ve geri bildirimler ile şikayetleri yanıtlamak da dahil olmak üzere müşteri hizmetleri için.

   c) Hizmetlerimizin güvenliğini arttırmak için

   d) Hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında sizi bilgilendirmek için.

  • Dolandırıcılığa Karşı Koruma

   a) Sitedeki işlemlerinizde herhangi bir şüpheli işlem bulunması durumunda, dolandırıcılık amaçlı herhangi bir alıcının, Oyunobi'nin mağdur edilmesi durumunda, ödemelerin mutabakatını yapmak, kara para aklanmasını önlemeye yönelik denetimleri gerçekleştirmek amacıyla ilgili mercilere gönderebiliriz.

   b) Oyunobi, kullanıcılara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-1 Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Oyunobi, kullanıcılara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi’nde dolandırıcılık ve kara para aklama şüphesi gibi durumlar dışında, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

  • Kara Para Aklamaya Karşı Koruma

   a) Ne yapmam isteniyor? Kimliğinizi ve diğer kişisel bilgilerinizi doğrulamanız istenebilir. Oyunobi, kimliğinizi kanıtlamanız ve banka hesap numaranız ile ilişkilendirmeniz için özel bir doğrulama yöntemine sizi tabi tutabilir. Ödeme sistemimizin güvenilirliğini korumak için, Oyunobi hesabınız, kullanıcı statünüze göre, periyodik işlem limitlerine tabi tutulabilir.

   b) Ne zaman? İster yeni kullanıcı olarak başvuruyor olun, ister bir süredir kullanıcı olun; kimliğinizi doğrulamanız istenebilir.

   c) Niçin? Suçlar ve terörizmin nakit paraya ihtiyacı var. Suç işleyenler, dolandırıcılık, kumar, hırsızlık gibi işlerden elde ettikleri ’kirli’ nakit paraları, sahte kimlikler kullanarak veya sizler gibi suçsuz insanların isimlerini alarak temiz paraya dönüştürüyor. İnsanların söyledikleri gibi kim olduklarını kanıtlamaları, suçlar ve terörizmle mücadele için gereklidir. Bu hiçbir şekilde şüphenin size düştüğü anlamına gelmez. Kimliğinizle ilgili bilgiler gizli tutulur ve kimliğinizin hileli kullanılmasının önlenmesine yardımcı olur.

   d) Kimleri ilgilendirir? Bulunduğunuz ülkenin yasaları ve finansal hizmetlerle ilgilenen bütün kuruluşlar. Bunların hepsi, mali suçların önlenmesinde uluslararası çabaların bir parçası olarak, finansal suçların yayılmasını durdurma kararlılığında birleşiyor ve hepimizi suç ve terörizme karşı korumuş oluyor.

 • Diğer Hükümler
  • Fikri Mülkiyet Hakları

   a) Site’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Oyunobi’nin telif haklarına tabi çalışmalar) Oyunobi’ye ait olarak ve/veya Oyunobi tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar, Oyunobi bilgilerini ve Oyunobi’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, ya da başkasının Oyunobi’nin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil; ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Oyunobi’den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil; ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

   b) Oyunobi’nin, Oyunobi bilgileri, Oyunobi telif haklarına tabi çalışmalar, Oyunobi ticari markaları, Oyunobi ticari görünümü veya Site aracılığıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve Know-How’a yönelik tüm hakları saklıdır.

  • Sözleşme Değişiklikleri

   Oyunobi, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

  • Mücbir Sebepler

   Hukuken ’mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, Oyunobi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Oyunobi için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme ya da temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Oyunobi’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

  • Uygulanacak Hukuk ve Yetki

   İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  • Sözleşmenin Feshi

   İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı siteye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; kullanıcının üyelik süresinin dolması, geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Oyunobi, kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve kullanıcılar, fesih sebebiyle, Oyunobi’nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

   a) Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, Site’nin işleyişini zarara sokacak davranışlarda bulunması,

   b) Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş üyelik hesabını başkasına kullandırması,

   c) Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

Uygun Fiyat En uygun fiyatlarla e-pin ve oyun parası satın al!
Canlı Destek 7 gün 24 saat hızlı canlı destek yanınızda
Müşteri Memnuniyeti Yüzlerce mutlu müşteri, %100 müşteri memnuniyeti
E-pin ve oyun parası %100 Güvenli ve hızlı e-pin ve oyun parası alışverişi